AVG / GDPR

Wij vertellen je graag welke data wij van jou verzamelen en waarvoor. We hebben niet zoveel te verbergen. Wij zijn goed in ingewikkelde prijs-analyses en stellen tot doel je meer marge te laten maken, ingewikkelde psycho-analyses maken laten we liever aan anderen over.

Maar ook wij ontkomen er niet aan om zo af en toe eens wat aan je te vragen en de antwoorden op te slaan.

Waarom hebben wij gegevens nodig?

Als wij voor je aan het werk gaan is het natuurlijk handig om te weten wie jij bent. En omdat wij het toch ook fijn vinden om betaald te worden willen wij ook graag weten waar we een factuur heen kunnen sturen.
Dus om de volgende redenen hebben wij gegevens van je nodig:

 • Je de mogelijkheid te bieden in te loggen in het backend
 • Om de dienst van WisePrice uit te voeren
 • Om je (desgewenst) rapportage toe te sturen
 • Het afhandelen van jouw betaling

En hoe lang dan?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om te doen wat we moeten doen. Of om de wet- en regelgeving te laten doen wat zij moeten doen.

Te vaag? Leggen we het hieronder wat beter uit:

 • Gegevens benodigd voor het maken van facturen, dat zijn naam, adres, email en telefoongegevens, bewaren we zolang dat wettelijk (op dit moment 7 jaar) veplicht is. Ook als je voor die tijd zelf je contract opzegt.
 • Door jou verstrekte gegevens voor inlog op websites, servers, services van derden, etc. bewaren we tot maximaal 1 jaar na ons laatste contact.
 • Gegevens om je onze nieuwsbrief of andere ingeschreven mailings te verstrekken bewaren we zolang je je hierop hebt ingeschreven of tot maximaal 1 jaar na uitschrijven.
 • Overige gegevens in je account en je login gegevens bewaren we totdat je deze zelf verwijderd.

Voor alle gegevens die niet strikt nodig zijn voor het uitvoeren van alle in contract vastgelegde diensten geldt natuurlijk dat wij deze op verzoek altijd direct voor je zullen verwijderen. (Tenzij dit door wet- en regelgeving niet mag.)

Gegevens delen met derden?

Hier kunnen we heel duidelijk en kort over zijn: wij verkopen of geven je gegevens niet door. Nooit.

Wat we wel doen is een aantal services gebruiken van derden om efficienter te werken of om met je te kunnen communiceren.

 • Voor communicatie:
  • Gmail www.gmail.com
  • Mailchimp www.mailchimp.com
  • Mandrill (transactional oftewel verzend service van mailchimp) www.mandrill.com
  • Tawk.to (de livechat) tawk.to
 • Voor administratie:
  • Acumulus boekhouding www.siel.nl/acumulus/

Alle overige tools die wij gebruiken, of die jij van ons kunt gebruiken, zijn in eigen beheer en draaien op onze eigen servers.

Cookies!

Ja, wij gebruiken cookies. Om ervoor te zorgen dat onze website werkt, bijvoorbeeld om te kunnen onthouden dat je bent ingelogd.
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • Google Tagmanager en Analytics, dat zijn die _ga en _gid cookies. Hiermee kunnen we meten hoeveel bezoekers we hebben en welke pagina’s ze bezoeken. Overigens hebben wij de optie in Analytics om gegevens te delen uit gezet en anonimiseren wij de ip adressen. Google weet dus niet wie je bent.
 • Tawk.to, dat zijn die __tawkuuid, __cfduid en de overige cookies van https://.tawk.to. is de service waarmee wij livechat op de site beschikbaar maken.
 • Hotjar, dat zijn die _hjIncludeInSample en de cookies van https://vars.hotjar.com . Hotjar brengt voor ons in kaart naar welke gedeeltes van de pagina gekeken wordt door muisbewegingen, kliks en scrolls op te nemen. Door deze informatie kunnen wij de inhoud beter afstemmen op de gebruiker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang daar geen contractuele verplichtingen of wettelijke bepalingen voor in de weg staan. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WisePrice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@wiseprice.net.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WisePrice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 072 2 019 019 of via info@wiseprice.net